Zorg

Delta Pi is met regelmaat actief binnen de zorg sector.  De toenemende aandacht voor patientveiligheid vraagt om meer betrouwbare processen en systemen waardoor onveilige situaties en ongewenste gebeurtenissen tot een minimum worden beperkt.

Of het nu gaat om het analyseren of het gebouw / de gebouwde omgeving waarbinnen de zorg wordt verleend wel afdoende is om een veilige zorg zeker te stellen, of als het gaat om het analyseren of toegepaste systemen afdoende betrouwbaar zijn om de veiligheid voor de patient te geranderen, of als er een gedegen procesanalyse om de veiligheid te verbeteren nodig is, in alle gevallen bent u bij Delta Pi aan het juiste adres.

U kunt ook bij ons terecht als het gaat om het professionaliseren van uw risico- en veiligheidmanagement binnen uw (zorg) organisatie.