Wie dan?

De vaste kern van ons team wordt momenteel gevormd door 14 versterkers van anticiperend vermogen. Daarnaast werkt Delta Pi samen met een aantal geassocieerden.

Ivan Reijnen, werktuigbouwkunde TU Eindhoven. Algemeen Directeur en actief als senior consultant op het gebied van risico analyse/management en onderhoudsoptimalisatie. Sinds 2002 actief binnen Delta Pi. Daarvoor 4.5 jaar werkzaam geweest bij KEMA/NRG op het gebied van bedrijfszekerheidsanalyses en onderhoudoptimalisatie. Daarna 3.5 jaar system engineer bij ASML met als specialisatie betrouwbaarheid en beschikbaarheid en onderhoudbaarheid van ASML machines.

Peter Bakker, technische natuurkunde TU Eindhoven. Directeur en als senior consultant ruime ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van veiligheidsstudies, onderhoudsoptimalisaties en risicomanagement. Rode draad in de werkzaamheden is het modelmatig en gestructureerd analyseren van probleemstellingen op technisch en organisatorisch gebied waardoor bij de klant een verbetering van de prestatie kan worden gerealiseerd. Sinds 2001 actief binnen Delta Pi . Daarvoor 10 jaar werkzaam geweest bij KEMA/NRG met name op het gebied van nucleaire veiligheidsstudies en onderhoudsoptimalisaties.

Ed Bouwman, werktuigbouwkunde TU Eindhoven. Sinds 2001 werkzaam bij Delta Pi als senior consultant op het gebied van risicomanagement, risicoanalyses is de ruimste zin van het woord (technische systemen, procesrisico's en regelgeving) en veiligheidsanalyses (SIL). De laatste jaren voornamelijk actief op het gebied van Risicogestuurd beheer en onderhoud. Daarvoor 20 jaar werkzaam geweest bij KEMA/NRG met name op het gebied van risicoanalyse / management.

Hans Vis, gepromoveerd in scheikunde RU Utrecht, en daarna postdoctoraal onderzoek op het gebied van biofysica. Vervolgens een MBA gedaan in Lissabon. Sinds 2004 actief als consultant op het gebied van bedrijfszekerheid analyse en risicomanagement. Werkend aan RAMS-gerelateerde vraagstukken m.b.t. tunnel technische installaties en innovatieve projecten in de automobiel branche. Daarfvoor werkzaam als technisch consultant industriële kunststoffen bij KEMA.

Maurice Franssen, BSc Energietechnologie en MSc Asset Management Control. Actief als consultant bedrijfszekerheidsanalyses, onderhoudsoptimalisatie en asset management control. Aanspreekpunt voor onze klanten op het gebied van Asset Management Control. Asset Management betekent voor mij aandacht voor techniek, Asset Management Control betekent voor mij aandacht voor techniek, organisatie en processen. Sinds 2010 actief als RAMS adviseur Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken (RINK) voor Rijkswaterstaat. Daarvoor ruim 10 jaar ervaring met (inter)nationale (de)centrale energieopwekking, CE-certificering en consultancy op gebied van gas-appliances.

Peter de Jong, civiele techniek TU Delft, ruime ervaring als senior consultant op het gebied van risicomanagement, betrouwbaarheids- en beschikbaarheidsanalyses (RAMS), asset management, onderhoudsoptimalisatie, risicogestuurd beheer en onderhoud, machineveiligheid, functionele veiligheid (SIL – analyses). Rode draad in de werkzaamheden is het gestructureerd en modelmatig analyseren van probleemstellingen, met als doel om de prestaties van bedrijven en systemen te verbeteren.  Daarvoor ruime ervaring opgedaan als adviseur-specialist bij Rijkswaterstaat met als aandachtsgebieden ontwerp en onderhoud bruggen, sluizen en waterkeringen. Gepromoveerd in de civiele techniek aan de TU Delft op een onderzoek naar instandhouding van bruggen. 

Joris ter Heijne, integrale veiligheidskunde Saxion Hogeschool Enschede, afgestudeerd op het gebied van business continuity planning. Daarnaast DHM security management met succes afgerond. Werkzaam als consultant in risicoanalyses, risicomanagement en onderhoudoptimalisatie. Nu actief bij onder andere Rijkswaterstaat en TATA steel en betrokken bij diverse risicoanalyses, faalkansanalyses, HAZOP’s en biedt ondersteuning in risicogestuurd beheer en onderhoud.

Jaap van Ekris, Technische informatica TU Eindhoven. Actief als senior consultant en docent op het gebied van IT risico, veiligheid en betrouwbaarheid. Daarvoor 9 jaar werkzaam geweest bij DNV/CIBIT op het gebied van softwarekwaliteit, softwarebetrouwbaarheid, IT safety en ICT security. Heeft voor Rijkswaterstaat het TOPAAS model ontwikkeld.

Joël Luyk, technische bedrijfskunde TU Eindhoven. Gepromoveerd op het gebied van proactief organisatorisch risicomanagement aan de TU Eindhoven. Nu actief bij Delta Pi als consultant. In die hoedanigheid betrokken bij diverse projecten, van FMECA analyses en foutenbomen tot de prestatie gestuurde instandhouding (RAMS-LCC, onderhoudsoptimalisatie) van sluizen en rijkswegen.

Melchert Rijks, International Master's School, Asset Management Control. Melchert is werkzaam als consultant bij Delta Pi en heeft uitgebreide ervaring op het gebied van Asset Management van infrastructuur in het algemeen en civiele constructies in het bijzonder. Zijn expertises liggen op het gebied van Asset Management, inspectie, maintenance engineering, risico analyse, RAMS-analyse en life cycle cost berekeningen. 

Michiel Oussoren, MSc Science & Innovation Management Universiteit Utrecht. Afgestudeerd op het gebied van samenwerkingsverbanden tussen start-up bedrijven in de biotech sector. Daarnaast MSc Planologie (UvA). Afgestudeerd op het gebied van belief systems van actoren met betrekking tot het rivierenbeleid in Vlaanderen. Nu werkzaam bij Delta Pi als consultant risico- en bedrijfszekerheidsanalyse.

Ronny

Ronny van den Heuvel, Integrale Veiligheid Avans Hogeschool ´s-Hertogenbosch. Als consultant werkzaam in projecten op het gebied van risicoanalyse (FMECA/Faalkansanalyse), risicomanagement, RAMS en Risicogestuurd Beheer en Onderhoud. Sinds 2014 werkzaam bij Delta Pi. Daarvoor 7 jaar werkzaam geweest bij Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud als adviseur Risicogestuurd Beheer en Onderhoud en Veiligheidsmanagement. Vanuit die rol betrokken bij het implementeren van Risicogestuurd Beheer en Onderhoud en Veiligheidsmanagement bij beheerorganisaties en aanleg- en onderhoudsprojecten van diverse infrastructurele objecten.

Margarita Rivas, Executive Office Management Schoevers Hogeschool. Actief als office manager bij Delta Pi. In deze nieuwe rol binnen de organisatie is zij het algemene aanspreekpunt en houdt zij zich bezig met de projectadministratie, marketing en HR gerelateerde taken. Daarnaast is zij de verbindende factor tussen de consultants.

 

Geassocieerd met Delta Pi: 

 

Peter Hafkamp, bedrijfskunde OU, elektrotechniek HTS, 18 jaar werkzaam geweest bij KEMA in binnen- en buitenland in diverse functies. Kernelementen: kwaliteitsanalyse, veiligheid- en risico-analyse, data-analyse, proces- en systeemanalyses en verbeteringen/optimalisaties van (bedrijfskundige) processen, systemen; waar zinvol ondersteund met ICT-technieken. Nu actief als zelfstandig bedrijfskundig consultant (www.effectiveworld.nl)  en geassocieerd met Delta Pi.

Paul Hoogerkamp Werktuigbouwkunde, TU Twente, 10 jaar werkzaam bij Philips en 4 jaar ASML als mechatronisch constructeur en projectleider. Sinds 1991 actief bij MECID B.V. (www.mecid.nl) als consultant in toepassen van de Europese regelgeving (normen en Richtlijnen), met name op gebied van de Machineveiligheid en geassocieerd met Delta Pi.