Risicogestuurd Beheer en Onderhoud / Probabilistisch beheer en onderhoud

  • Adviseren van opdrachtgevers over de transitie van traditioneel Beheer en Onderhoud naar een Risicogestuurde vorm;
  • Bieden van ondersteuning in de vorm van trainingen, het leveren van innovatieve instrumenten en het uitvoeren van kwantiatieve RAM/LCC analyses;
  • Begeleiden van de implementatie van Risicogestuurd Beheer en Onderhoud tot en met de consolidatiefase;
  • Adviseren inzake de procesmatige, contractuele en organisatorische kant van ProBO, naast technisch inhoudelijke advisering.

Risicogestuurd Beheer en Onderhoud is een wijze van beheren en onderhouden van objecten of systemen in de ruimste zin van het woord, waarmee op transparante wijze op ieder moment kan worden aangetoond wat de actuele prestaties zijn en welke risico´s er worden beheerst met genomen of te nemen beheersmaatregelen. Een specifieke vorm van Risicogestuurd Beheer en Onderhoud is ProBO, waarbij de Betrouwbaarheid en Beschikbaarheid van het systeem de bepalende prestatie-eisen zijn. Het mogelijk niet halen van deze eisen vormt bij ProBO het risico en de Beheer- en Onderhoudsactiviteiten dienen hierop te worden afgestemd. Dit afstemmen gebeurt volgens de bekende Plan, Do, Check, Act managementcyclus.

Vaak komt voor dat het Beheer en Onderhoud los staat van de strategische en tactische doelstellingen van een onderneming. Het gevolg is dat Beheer en Onderhoud in een reactieve vorm wordt toegepast en als kostenpost wordt gezien. Door het risicogestuurde mechanisme in techniek en organisatie wordt de relatie tussen enerzijds beleidsdoelstellingen en prestatie-eisen en anderzijds het operationele Beheer en Onderhoud transparant en traceerbaar. Hierdoor wordt proactief sturen mogelijk en het Beheer en Onderhoud eerder als investering gezien ten bate van de continuïteit en het rendement van de onderneming. De sturing richt zich op het zoeken naar een kosteneffectieve balans van Beheer en Onderhoud inspanning, actuele prestaties op korte en lange termijn en integrale risico´s in alle geledingen van de onderneming.

De integrale risicobenadering is een cruciaal onderdeel van modern Assetmanagement. Het gaat niet alleen om het boutje en moertje, maar vooral om de functionele prestaties van een object (Asset) als onderdeel van de afgesproken prestaties en functionaliteiten op strategisch en tactisch niveau. Dit is van toepassing bij de Rijksoverheid en Provincies, en zeker ook in andere technische sectoren.

Projectmatig adviseren we onze opdrachtgevers uitgaande van de huidige wijze van Beheer en Onderhoud naar een Risicogestuurde vorm. Bij het implementeren van de aanbevelingen uit onze rapportages zullen we u ondersteunen in de vorm van op maat gemaakte trainingen, het leveren van nieuwe instrumenten, indien daar behoefte aan is, en het uitvoeren van kwantitatieve bedrijfszekerheid en levensduurkostenanalyses.

Als u na deze informatieve fase doorzet en de transitie naar Risicogestuurd Beheer en Onderhoud op kosteneffectieve wijze wilt realiseren, dan leveren we u deskundige en ervaren capaciteit om gezamenlijk deze vorm van Beheer en Onderhoud tot een succes te maken. Daarbij geldt dat onze expertise niet alleen technisch inhoudelijk van aard is, maar zeker ook kan bijdragen aan de procesmatige, contractuele en organisatorische aspecten van modern Assetmanagement.

Graag informeren en enthousiasmeren wij u over Risicogestuurd Beheer en Onderhoud via lezingen en intakegesprekken.