Reliability Engineering (Ontwerpen op bedrijfszekerheid)

 • Bepalen van zwakke schakels;
 • Beoordelen van de balans in het ontwerp;
 • Verifiëren van betrouwbaarheidseisen;
 • Uitvoeren en beoordelen bedrijfszekerheidsanalyse;
 • Uitvoeren en beoordelen beschikbaarheidsanalyse;
 • Uitoveren en beoordelen betrouwbaarheidsanalyse.

 

Analyseren van betrouwbaarheid en beschikbaarheid
Een van kerncompetenties van Delta Pi is het uitvoeren en begeleiden van analyses om de betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid van technische systemen in kaart te bregen en te verbeteren.

Enkele voorbeelden van recent uitgevoerde studies zijn:

 • Beschikbaarheidsanalyse datacenter
 • Bedrijfszekerheidsanalyse en Veiligheidsanalyse onbemand bussysteem
 • Beschikbaarheidsanalyse van (beweegbare) waterkeringen
 • Beschikbaarheidsanalyse van serie en batch productielijnen
 • Beschikbaarheidsanalyse (RAMS analyse) voor diverse spoorlijnen (railinfrastructuur)
 • Procesveiligheidanalyses in de chemische industrie
 • Machinieveiligheidstudies in de staalindustrie
 • Betrouwbaarheidsanalyse en Beschikbaarheidsanalyse voor weg- en spoortunnels en (beweegbare) bruggen
 • Beschikbaarheidsanalyse (materiële gereedheid) van marine vaartuigen
 • Beschikbaarheidsanalyse van energiedistributiesystemen
 • Betrouwbaarheids- en Beschikbaarheidsanalyse van besturingssystemen

Ingezette technieken hierbij zetten vaak:

 • Failure mode and effects analyse (FMEA en FMECA)
 • Hazard en Operability analyse (HAZOP)
 • Foutenboomanalyse (Fautrtree analysis, FTA)
 • Gebeurtenissenboomanalyse (Eventree analysis, ETA)
 • Betrouwbaarheidsblokdiagrammenanalyse (Reliabilityblockdiagram analysis, RBD)
 • Markov analyse