TNO

  • Uitvoeren faalkansanalyse in tenderfase ten behoeve van ventilatie tunnel Oosterweelverbinding.
  • (Mede) Ontwikkelen en uitvoeren kinderziekte analyse project renovatie Ketelbrug ten behoeve van Rijkswaterstaat.