Tatasteel

  • Ontwikkelen en verzorgen cursus Module Risicomanagement met FMECA voor projectmanagers.
  • Opzetten en faciliteren Projectrisicomanagement voor diverse renovatie en nieuwbouw projecten.
  • Uitvoeren diverse SIL classificaties en verificaties.
  • Uitvoeren diverse HAZOP's (o.a. stikstof, waterstof, zuurstof installaties).
  • Ontwikkelen en faciliteren workshop risicomanagement voor onderhoudsmanagers.
  • Adiveseren inzake en mede opstellen plan van aanpak verbeteren procesveiligheid.
  • Faciliteren projectrisicoanalyses voor diverse renovatie en nieuwbouw projecten.
  • Uitvoeren diverse machineveiligheid analyses (voor diverse fabrieken / productielijnen).