Provincie Zuid Holland

  • Faciliteren projectrisicoanalyse project DVM (Dynamisch Verkeersmanagement) op water.
  • Uitvoeren diverse risicoanalyses voor 30 op afstand bedienbare bruggen in beheer van de provincie Zuid Holland (foutenboomanalyses en advisering).