Provincie Noord Holland

  • Probabilistische kostenraming en planning project N242.
  • Adviseren inzake onderbouwing kredietaanvraag project N242.
  • Opzetten en uitvoeren Traject Risicomanagement Traject N242 (Programma Risicomanagement).
  • Adviseren inzake risico gestuurd prioriteren beheerobjecten.
  • Vervullen RAMS / LCC rol IPM team aanbesteding en uitvoering vernieuwing Wilhelminasluis Zaandam.