ProRail

 • Adviseren bij opstellen risicomanagement plan eenheid Spoorinfrastructuur (project, portfolio en lijn risicomanagement).
 • Ontwikkelen risicomodel / voorspellingsmodel Rolling Contact Fatigue Spoorstaven (RCF) (via Movares).
 • Risico-inventarisatie Rits gebouw (via Movares).
 • Risicomanagement programma Mistral (via Movares).
 • RAMS management programma Mistral (via Movares).
 • Performance sturing model HSL-Zuid (via Movares).
 • Uitvoeren RAMS, LCC en MKBA (Maatschappelijk Kosten Baten Analyse) analyses Zevenaar (via Movares).
 • Uitvoeren RAMS, LCC en MKBA analyses Kijfhoek (via Movares).
 • Uitvoeren MKBA analyse ES-lassen (via Movares).
 • Uitvoeren analyse (bedien)fouten machinist bij passeren ERTMS en tractie-energiesysteem transities Kijfhoek (via Movares).
 • Input Output modellering Proeffabriek (via Movares).
 • Ad-interim Maintenance Engineer (via Movares).
 • Ontwikkelen 1e versie van hand-out RAMS/LCC ProRail (via Movares).
 • Vervullen RAM manager rol project Hanzelijn¬†(via Movares).
 • Opstellen diverse RAM specificatie project Hanzelijn (via Movares).
 • Cursus Hand-out RAMS / LCC (via Movares).
 • Studie Grote Verstoringen (TreinBeveiliging) (via Movares).
 • Adviseren en ondersteuning met ProRail Priomatrix ten behoeve van priotering instandhoudingsmaatregelen (via Movares).
 • Ontwikkelen LCC model geluidsanering alternatieven (via Movares).
 • Ontwikkelen en verzorgen cursus Risicomanagement - Priomatrix (via Movares).