Philips

  • Verzorgen van presentatie / workshop project risicomanagement voor Philips Roosendaal.