Palga

  • Advisering uitrol VPN binnen Palga.
  • Advisering beheer en beveiliging informatiesystemen van Palga.
  • Advisering en ondersteuning inzake informatiebeveiliging Palga.