BAM

  • Verzorgen inleiding cursus project risicomanagement voor BAM.
  • Ontwikkelen en verzorgen 2-daagse cursus methoden i.h.k.v. risico gestuurd beheer en onderhoud voor BAM.