RAMS analysis en RAMS management (RAMS analyse en RAMS management)*

  • Uitvoeren van bedrijfszekerheidanalyses;
  • Uitvoeren van beschikbaarheidanalyses;
  • Opzetten, begeleiden en leiden RAMS management (o.a. volgens CENELEC 50126).

 

 *) RAMS staat voor Reliability, Availability, Maintainability en Safety oftewel Betrouwbaarheid, Beschikbaarheid, Onderhoudbaarheid en Veiligheid.