PROFACT©

 • Maatwerk oplossingen voor financiële analyse en prestatieverbetering in uiteenlopende (financiële) situaties en levensfase;
 • Modulaire opbouw, afhankelijk van de specifieke financiële situatie en de behoeften en wensen van de klant;
 • Ontwikkeld voor top MKB bedrijven maar ook geschikt voor overige profit en non-profit organisaties;
 • PROFACT©: Focus on financial Performance Risks & Opportunities. ACT on Facts;

Of het nu gaat om een onderneming die succesvol is en meer inzicht wenst in de mogelijkheden voor (financiële) prestatieverbetering of om een onderneming met aanhoudend tegenvallende resultaten die op voordracht van haar financier een gedegen analyse en verbeterplan moet aanleveren ter onderbouwing van de voorzetting van de financiering; PROFACT© heeft voor deze en talloze ander scenario’s een passend antwoord.

Onderstaande producten bieden we aan in de PROFACT© toobox:

Financial Risk Scan: Inventarisatie van (financiële) risico’s en kansen die het succes van de onderneming beïnvloeden 

In beginsel gezonde onderneming met verbeterpotentieel

Financial Risk Analyis: Vervolg / verdieping van de reeds uitgevoerde inventarisatie

In beginsel gezonde onderneming met verbeterpotentieel waarbij ondersteuning in de vorm van een gestructureerde verdiepingsslag noodzakelijk is

Financial Continuity Plan: Analyse en gestructureerd verbeterplan voor ondernemingen met tegenvallende resultaten c.q. wens/eis tot verbetering (bijvoorbeeld vanuit externe financier)

Tegenvallende resultaten, verslechtering van de balanspositie, toenemende behoefte aan financiering. Er is nog geen acute nood, maar analyse en verbetermaatregelen binnen afzienbare tijd zijn wel noodzakelijk om de onderneming in de ‘veilige zone’ te houden

Financial Turnaround Plan: Gestructureerde analyse en stappenplan dat er primair op gericht is de kasstroompositie op korte termijn te herstellen/verbeteren en de balanspositie te versterken.

Onderneming in ‘zwaar weer’; situaties waarin surseance of faillissement dreigt als er niet acuut wordt ingegrepen

Hieronder vindt u een beschrijving van de onderdelen van de PROFACT toolbox op hoofdlijnen. Lees hier verder hoe PROFACT© uw specieke vraag kan beantwoorden.

Finanial Risk Scan: PROFACT Focus

 • Inzicht in het effect van onzekerheden op (het behalen van) uw ondernemingsdoelstellingen (succes);
 • Adequaat kunnen reageren op risico’s die de onderneming loopt;
 • Lagere kans op onverwachte verliezen, dus hogere betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van het bedrijfsresultaat;
 • Het perfecte uitgangspunt om te komen tot gestructureerd risicomanagement.

Finanial Risk analysis: PROFACT Analysis

 • Verdiepingsslag en vervolg op PROFACT Focus;
 • Modulair opgebouwd waardoor specifiek aandacht kan worden besteed aan de onderkende verbetermogelijkheden uit Profact Focus;
 • Toepassing ook mogelijk voor specifieke (stand-alone) onderwerpen die de onderneming geanalyseerd wil hebben.

Financial Continuity plan: PROFACT Continuity

 • Analyseren tegenvallende resultaten c.q. wens/eis tot verbetering;
 • Scenarioplanning voor de korte termijn met concrete maatregelen voor een snelle verbetering;
 • Ondersteuning bij implementatie van verbetermaatregelen. 

Financial Turnaround plan; PROFACT Turnaround

 • Opstellen en (mede) uitvoeren verbeteragenda: Directe maatregelen en acties gericht op het herstellen van de kasstroompositie en het verbeteren van de balanspositie;
 • "Urgency is priority No. 1";
 • Per direct afstemming met schuldeisers, leveranciers en financiers.