Risicomanagement versus Kansenmanagement

Vanaf heden zijn we online ook bereikbaar via www.risicomanagement.com en www.kansenmanagement.com.

En als goede risico- en kansenmanager betaamt ook via www.risico-management.com en www.kansen-management.com.

Hedendaagse standaarden op het gebied van risicomanagement, zoals de ISO-31000, definiëren risico als het (positieve dan wel negatieve) effect van onzekerheid op het bereiken van (bedrijfs)doelstellingen.

Daarmee trachten dergelijke standaarden ook de positieve kant van effectief en efficiënt risicomanagement te benadrukken: Namelijk dat het gaat om het inventariseren, analyseren en vervolgens beheersen van bedreigingen, respectievelijk benutten van kansen om je doelen te bereiken. Een goede ontwikkeling.

De praktijk is echter weerbarstig en blijven velen een negatieve associatie bij het woord risico houden. Risico wordt nog steeds als iets negatiefs ervaren. Risicomanagement wordt gezien als iets anders dan Kansenmanagement. Bijbehorende processen worden separaat ingericht en bemand met andere spelers. Risicoanalisten en Risicomanagers worden nog maar weinig gezien als Kansenanalisten en Kansenmanagers laat staan als Kansenverzilveraars of Meerwaardescheppers.

Toch zien we het beeld langzaam draaien. Projecten die aanbesteed worden op basis van Best Value Procurement of op basis van Risico- en Kansendossiers komen steeds vaker op de markt en helpen hier aan mee.  Bedreigingen en kansen liggen in dergelijke projecten heel dicht tegen elkaar. Een niet benutte kans is een grote bedreiging en een niet beheerste bedreiging een gemiste kans.

Het vraagt om Risicomanagers nieuwe stijl. Risicomanagers die, nog meer dan ze al deden,  kijken vanuit de te realiseren (harde en zachte) doelstellingen respectievelijk de te leveren prestaties.

Als Delta Pi kijken we volgend jaar alweer 15 jaar met die bril naar het verbeteren van prestaties en ook wij kunnen en zullen ons blijven verbeteren als kansenmanager naast risicomanager.

Over kansen gesproken: Als je googled op risicomanagement krijg je meer dan 450.000 hits. Google je op kansenmanagement dan zijn het er krap 1000 (stand 31-03-2015).