Prestatiesturing op basis van alleen conditiescore meting NEN 2767? Wij dagen u uit!

Veelvuldig wordt Delta Pi bevraagd omtrent risicogestuurd beheer en onderhoud (RBO) en hoe dit aantoonbaar een prestatieniveau kan onderbouwen. In dit verband blijken er geregeld misverstanden te bestaan over de bruikbaarheid van verschillende vormen van risico gestuurd beheer en onderhoud. Een van de mogelijkheden betreft het gebruik van de NEN 2767 conditiescore meting. Hiermee wordt op basis van de conditie van een component door middel van een visuele inspectie een waarde aan de component toegekend die varieert tussen 1 en 6. 

In enkele gevallen zijn opdrachtgever voornemens de NEN 2767 te gebruiken als stuurmiddel in een prestatiegestuurde contractering van het onderhoud. Afhankelijk van de gewenste prestaties die van een asset worden verlangd zal deze vorm van risicogestuurd beheer en onderhoud in een aantal gevallen niet volstaan. Wanneer veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid cruciaal zijn en worden uitgedrukt in kwantitatieve prestatie-eisen, schiet de NEN 2767 conditiescore meting tekort.

Dit komt doordat de conditiescore geen directe relatie heeft met de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van een asset. Er schuilt dan ook een aanzienlijk bedrijfsrisico in het gebruiken van (alleen) deze methode voor toepassingen waar dat eigenlijk ongewenst is. Veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid laten zich niet afmeten aan - alleen - een optische controle.

Een tandwielkast die een cruciale bijdrage levert aan de functionaliteit van een installatie, kan er aan de buitenkant perfect onderhouden (netjes en schoon, geen lekkage) uitzien. Daarmee verdient deze waarschijnlijk een conditiescore 3 of beter. Dit zegt echter niets over de belasting die deze tandwielkast dagelijks kan ervaren en welke bedreiging de werkelijke conditie (haarscheuren of putcorrosie) voor het prestatieniveau kan inhouden. Door de lange levertijden die gemoeid gaan met de vervanging van een tandwielkast die bezwijkt, kan de installatie zijn functie lange tijd niet vervullen en is deze dus niet-beschikbaar.

De NEN 2767 conditiemeting dient daarmee vooral het doel om beter inzicht te geven in reserveringen voor bepaalde onderhoudskosten. Voor traag verlopende degradatieprocessen kan dat volstaan, voor random falende of gebruiksafhankelijke degradatieprocessen is dat echter onvoldoende en kan het ertoe leiden dat er op basis van verkeerde aannames foutieve onderhoudskeuzes worden gemaakt met mogelijke alle gevolgen van dien.

Prestatiegestuurd beheer en onderhoud vraagt meer om een aantoonbare relatie te kunnen leggen tussen beschikbaarheid, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid. Methoden als Reliability Centred Maintenance of Foutenbomen analyses zijn in die gevallen onlosmakelijk verbonden met de aantoonbaarheid van het prestatieniveau en onderhoudskosten.

Voor meer informatie of opmerkingen kunt u contact opnemen met m.franssen@delta-pi.nl