ISO9001:2015 Certificaat voor Delta Pi

Medio juli is het management systeem van Delta Pi door DNV-GL gecertificeerd volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm.

Na jaren gewerkt te hebben volgens een niet formeel gecertificeerd managementsysteem is begin dit jaar de definitieve slag gemaakt om een formeel ISO9001 traject op te starten. Zoals het Delta Pi betaamt maken we daarbij gebruik van de laatste ISO9001 standaard uit 2015. In deze editie staat een context-, risico- en kansen-analyses centraal om te bepalen welke processen geformaliseerd dienen te worden. De certificering door DNV-GL heeft geen enkele major of minor bevinding gedaan, wel zijn enkele aandachtspunten benoemd. Dat geeft ons voldoende vertrouwen in het verder toepassen en verbeteren van de wijze waarop wij onze klanten van adviezen voorzien!