Lezing Jaap van Ekris over Software Betrouwbaarheid voor NVRB

Op dinsdag 22 november gaf Jaap van Ekris, Senior Consultant IT Risk & Reliability @ Delta Pi, een lezing over hoe hij aan kijkt tegen het ontwikkelen, beheren en onderhouden van betrouwbare software / industriele automatisering.

Het in voorraad nemen van reservedelen is een van de manieren om de functionele hersteltijd van technische componenten te verkorten. Dit maakt het mogelijk de RAMS-prestatie van complexe systemen zoals waterkeringen, sluizen, vliegtuigen, schepen, treinen, E-centrales of infrastructurele werken te verbeteren.

Veelvuldig wordt Delta Pi bevraagd omtrent risicogestuurd beheer en onderhoud (RBO) en hoe dit aantoonbaar een prestatieniveau kan onderbouwen. In dit verband blijken er geregeld misverstanden te bestaan over de bruikbaarheid van verschillende vormen van risico gestuurd beheer en onderhoud. Een van de mogelijkheden betreft het gebruik van de NEN 2767 conditiescore meting.

De nieuwe leidraad Systems Engineering 3.0 is uit. Deze vervangt de oude versie uit 2009.

Wat vindt Ivan Reijnen, al 3 jaar hoofddocent van de Rijkswaterstaat ‘Introductie cursus SE’, van de nieuwe leidraad?

Op het NVDO Infra congres van 28 november 2013 is aan het projectteam VOC (Variabel Onderhoudscontract) van MNO Vervat de juryprijs van de NVDO-verkiezing van "Infra Project Team van het Jaar 2013" toegekend.

Beslissingen nemen en prioriteiten stellen door te anticiperen op risico’s en onzekerheden wordt gezien als een uitermate effectief middel bij complexe projectsystemen.

Delta Pi heeft in opdracht van Rijkswaterstaat/RINK de al eerder ontwikkelde prestatiemodellen voor het Hoofd Vaarwegen Netwerk (HVWN) en het Hoofdwatersysteem (HWS) mogen updaten.

Peter Van Gestel vervult vanaf 1 oktober 2013 de functie van Manager Integrale Veiligheid in de projectorganisatie Noord/Zuid Lijn van de Dienst Metro Gemeente Amsterdam. Hij gaat leiding geven aan een team van experts dat er voor moet zorgen dat, voorafgaand aan de indienststelling eind 2016, de metro aantoonbaar veilig kan worden geëxploiteerd. 

Sinds 2010 ondersteunt Delta Pi (Maurice Franssen) Rijkswaterstaat in het project RINK. Het RINK project eindigt begin 2014. Momenteel wordt druk gewerkt om de inzichten die RINK heeft laten ontstaan te verwerken en de RINK methodiek voor Rijkswaterstaat te borgen. De verzamelde beschikbaarheid- en betrouwbaarheid data van de in totaal ca.

De transitie van supplier naar service provider. Van de beste Nederlandse producenten vraagt de markt steeds meer. Waar voorheen de kwaliteit van een product in combinatie met de prijs de keuze in een grote mate bepaalde, speelt nu ook gemak een grote rol.

Pagina's