Hoe beïnvloeden reservedelen de faalkans van complexe systemen?

Het in voorraad nemen van reservedelen is een van de manieren om de functionele hersteltijd van technische componenten te verkorten. Dit maakt het mogelijk de RAMS-prestatie van complexe systemen zoals waterkeringen, sluizen, vliegtuigen, schepen, treinen, E-centrales of infrastructurele werken te verbeteren.

Delta Pi heeft samen met Rijkswaterstaat onderzocht hoe de relatie gelegd kan worden tussen het op voorraad houden van reservedelen en de faalkans van complexe systemen.

Vervolgens is een methode ontwikkeld om optimale reservedelenvoorraden te bepalen. Het resultaat hiervan is het binnen Excel ontwikkelde 'Reservedelenmodel'.

Het reservedelenmodel heeft tot doel om te helpen bepalen wat de meest optimale reservedelenvoorraad is om de niet-beschikbaarheid ten gevolge van levertijden van componenten te minimaliseren. Het model bevat hierin ook de mogelijkheid om op basis van vaste en variabele kosten van componenten tot een economische optimalisatie te komen.

Het model maakt het mogelijk om op een transparante manier te bepalen wat de meest optimale reservedelenaantallen zijn, rekening houdend met zowel de kosten als de beschikbaarheid van het systeem.