Eerste indruk nieuwe Leidraad Systems Engineering 3.0

De nieuwe leidraad Systems Engineering 3.0 is uit. Deze vervangt de oude versie uit 2009.

Wat vindt Ivan Reijnen, al 3 jaar hoofddocent van de Rijkswaterstaat ‘Introductie cursus SE’, van de nieuwe leidraad?

'Een mooi resultaat waar de sector mee verder kan is mijn eerste indruk. De driedeling in de leidraad laat eerst zien hoe ‘volwassen’ de sector momenteel is als het gaat om het effectief en efficiënt toepassen van SE. Om vervolgens stil te staan bij de uitdagingen om SE te institutionaliseren in de organisatie. Hier worden een aantal herkenbare do’s en dont’s genoemd. Vooral het leerpunt "Aan de voorkant de tijd nemen om zaken te doordenken" spreekt me aan.  In mijn praktijk zie ik toch nog maar al te vaak dat er te weinig tijd voor SE genomen wordt / kan worden.  Projectteams staan vaak onder druk om tijdig aan te besteden en opdrachtnemers hebben zich maar al te vaak moeten commiteren aan een dusdanig ambitieuze planning – de schop moet snel de grond in! -  dat er te weinig tijd is om zaken te doordenken. SE komt pas tot zijn recht als er tijd voor is en wordt genomen.

In de tweede helft van de leidraad wordt een project case uitgewerkt vanaf de verkenningsfase tot en met de onderhoudsfase.  Ik juich het toe dat hiermee nog duidelijker wordt gemaakt dat SE al vroeg in de levensduurcyclus van een systeem begint en niet pas door project team dat een vraagspecificatie op de markt brengt.

Een mooi resultaat dus al vind ik het een gemiste kans dat het RAMS / LCC denken pas in het einde van de leidraad voor het eerst ter sprake komt, bij de onderhoudsfase. SE gaat immers over het realiseren van succesvolle systemen, systemen die voldaan aan de klanteisen, systemen die derhalve die functionaliteit met die RAMS /LCC prestaties leveren gedurende de gebruiks- en onderhoudsfase waar te klant om vraagt.

Ook vind ik de link tussen Systems engineering en Asset Management onvoldoende belicht. Het woord Asset Management komt er niet in voor. Echt een gemiste kans'.