Prestatiesturing bij Volkeraksluizen

De Volkeraksluizen bij Willemstad (Noord-Brabant) vormen het grootste en drukst bevaren binnensluizencomplex van Europa. De sluizen scheiden het Hollandsch Diep van het Volkerak-Zoommeer. Het sluizencomplex beschermt het zuiden van Zeeland tegen hoogwater en faciliteert op jaarbasis ongeveer 150.000 vrachtschepen.

Op het NVDO Infra congres van 28 november 2013 is aan het projectteam VOC (Variabel Onderhoudscontract) van MNO Vervat de juryprijs van de NVDO-verkiezing van "Infra Project Team van het Jaar 2013" toegekend.

Sinds de introductie van het patiëntveiligheidsprogramma ‘Veilige Zorg, Ieders Zorg’, Veiligheidsprogramma ‘Voorkom schade, werk veilig’ en VeiligheidsManagementSystemen (VMS) hebben partijen (GGZ Nederland, NVZ, IGZ) in de zorgsector grote stappen voorwaarts gemaakt in de verbetering van de veiligheid van patiënten.

Beslissingen nemen en prioriteiten stellen door te anticiperen op risico’s en onzekerheden wordt gezien als een uitermate effectief middel bij complexe projectsystemen.

Delta Pi heeft in opdracht van Rijkswaterstaat/RINK de al eerder ontwikkelde prestatiemodellen voor het Hoofd Vaarwegen Netwerk (HVWN) en het Hoofdwatersysteem (HWS) mogen updaten.

De Provincie Noord-Holland (PNH) heeft de ambitie om haar Assetmanagement (AM) verder te professionaliseren. Een stap hierin is het inventariseren van de kritische assets voor zowel wegen als vaarwegen binnen het areaal van PNH.

Peter Van Gestel vervult vanaf 1 oktober 2013 de functie van Manager Integrale Veiligheid in de projectorganisatie Noord/Zuid Lijn van de Dienst Metro Gemeente Amsterdam. Hij gaat leiding geven aan een team van experts dat er voor moet zorgen dat, voorafgaand aan de indienststelling eind 2016, de metro aantoonbaar veilig kan worden geëxploiteerd. 

Sinds 2010 ondersteunt Delta Pi (Maurice Franssen) Rijkswaterstaat in het project RINK. Het RINK project eindigt begin 2014. Momenteel wordt druk gewerkt om de inzichten die RINK heeft laten ontstaan te verwerken en de RINK methodiek voor Rijkswaterstaat te borgen. De verzamelde beschikbaarheid- en betrouwbaarheid data van de in totaal ca.

In oktober 2013 zal Joris ter Heijne starten met de Master Risicomanagement welke wordt aangeboden door de Universiteit Twente. Deze 2 jarige deeltijd masteropleiding zal Joris naast zijn dagelijkse werkzaamheden uitvoeren. Doel is om een strategische visie op risicomanagement te ontwikkelen die toepasbaar is op uiteenlopende terreinen.

De transitie van supplier naar service provider. Van de beste Nederlandse producenten vraagt de markt steeds meer. Waar voorheen de kwaliteit van een product in combinatie met de prijs de keuze in een grote mate bepaalde, speelt nu ook gemak een grote rol.

Begin 2013 heeft Joris ter Heijne de opleiding DHM security management gevolgd en deze op 26 april 2013 met succes afgerond. In deze opleiding is een methode aangeleerd welke de mogelijkheid biedt om op gestructureerde en passende wijze security issues te identificeren, prioriteren en waar nodig van passende beveiligingsmaatregelen te voorzien.

Pagina's