Prestatiesturing bij Volkeraksluizen

De Volkeraksluizen bij Willemstad (Noord-Brabant) vormen het grootste en drukst bevaren binnensluizencomplex van Europa. De sluizen scheiden het Hollandsch Diep van het Volkerak-Zoommeer. Het sluizencomplex beschermt het zuiden van Zeeland tegen hoogwater en faciliteert op jaarbasis ongeveer 150.000 vrachtschepen.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil het Asset Management van haar Zuiveringssystemen verder professionaliseren. Hiertoe zijn een zestal Asset Management competenties benoemd die met prioriteit in 2016 ontwikkeld diende te worden, waarvan Reliability Engineering er één is.

Op dinsdag 22 november gaf Jaap van Ekris, Senior Consultant IT Risk & Reliability @ Delta Pi, een lezing over hoe hij aan kijkt tegen het ontwikkelen, beheren en onderhouden van betrouwbare software / industriele automatisering.

Delta Pi gaat als shirtsponsor en als deelnemer bijdragen aan het 2017 initiatief van www.cycle4dreams.nl. Onze inbreng aan dit (nu nog!) kleinschalige event helpt de financiële armslag van de stichting Dream4Kids te vergroten.

15 jaar Delta Performance Improvement B.V. Beter bekend als Delta Pi. Wat in 2001 begon als een avontuur van vier collega’s is inmiddels uitgegroeid tot een team van een kleine twintig medewerkers die elke dag weer samen met de klant onder het motto ‘anders kijken, meer bereiken’ bedrijfsprestaties bij de klant verbeteren.

Medio juli is het management systeem van Delta Pi door DNV-GL gecertificeerd volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm.

Het in voorraad nemen van reservedelen is een van de manieren om de functionele hersteltijd van technische componenten te verkorten. Dit maakt het mogelijk de RAMS-prestatie van complexe systemen zoals waterkeringen, sluizen, vliegtuigen, schepen, treinen, E-centrales of infrastructurele werken te verbeteren.

Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Een nieuwe, grotere zeesluis moet de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren door getij-onafhankelijk ruimte te bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. De nieuwe zeesluis wordt 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep. De bouw start begin 2016 en de nieuwe zeesluis is eind 2019 beschikbaar voor de scheepvaart. De levensduur van de nieuwe sluis is 100 jaar.

Veelvuldig wordt Delta Pi bevraagd omtrent risicogestuurd beheer en onderhoud (RBO) en hoe dit aantoonbaar een prestatieniveau kan onderbouwen. In dit verband blijken er geregeld misverstanden te bestaan over de bruikbaarheid van verschillende vormen van risico gestuurd beheer en onderhoud. Een van de mogelijkheden betreft het gebruik van de NEN 2767 conditiescore meting.

De nieuwe leidraad Systems Engineering 3.0 is uit. Deze vervangt de oude versie uit 2009.

Wat vindt Ivan Reijnen, al 3 jaar hoofddocent van de Rijkswaterstaat ‘Introductie cursus SE’, van de nieuwe leidraad?

Pagina's