Methoden en Technieken

Methoden en technieken die wij vaak inzetten zijn hieronder weergegeven. Tevens verzorgen we voor al deze methoden en technieken curssussen en workshops

 • Failure Mode and Effects Analysis (Faalwijzenanalyse) (FMEA)
 • Failure Mode Effects and Criticality Analysis (Criticaliteitsanalyses) (FMECA)
 • Fault tree analysis (Foutenboomanalyse) (FTA)
 • Reliability Centred Maintenance (Onderhoudsoptimalisaties) (RCM)
 • Quantitave Risk Analysis (Veiligheidsstudies) (QRA)
 • Life Cycle Costing analysis (Levensduurkosten) (LCC)
 • Level of Repair Analysis (analyse niveau van uitvoeren onderhoudstaken) (LORA)
 • Maintenance Task Analysis (analyse onderhoudstaken) (MTA)
 • Event tree analysis (Gebeurtenissenboomanalyse) (ETA)
 • RISMAN
 • Total Productive Maintenance (TPM)
 • Hazard and Operability Analysis (HAZOP)
 • Hazard identication (HAZID)
 • Reliablity Block Diagram Analysis (RBD)