Managen

Delta Pi staat achter haar adviezen en is bereid zelf aan de slag te gaan om de prestatieverbetering daadwerkelijk te realiseren. Vaak gebeurt dat door in samenwerking met de opdrachtgever projecten te realiseren, maar het managen van projecten of het optreden als interim manager komt ook regelmatig voor.

De product-marktcombinaties, waarin Delta Pi haar management vaardigheden kan inzetten, zijn veelzijdig. Referentieprojecten zijn ingedeeld in Techniek, Proces en Organisatie.

Voorbeelden van implementatieprojecten met een technische scope zijn:

 • Hoe zorgen we het onderhoud aantoonbaar afgestemd is op de gestelde eisen?
  Bij de Maeslantkering is de methode van Probabilistisch Beheer en Onderhoud geïmplementeerd. Delta Pi speelde een belangrijke rol in het implementatietraject, zowel inhoudelijk als procesmatig. Momenteel helpen we de opdrachtgever met het actueel houden en toepassen van deze beleidsmatige aanpak.
 • Hoe realiseer ik binnen tijd en budget een kwalitatief goed veiligheidsysteem?
  Delta Pi is als gedelegeerd projectmanager namens Movares actief geweest bij de totstandkoming van het beveiligingsysteem voor Randstadrail.

Voorbeelden van implementatieprojecten met een procesmatige scope zijn:

 • Kunnen jullie helpen bij de implementatie van probabilistisch beheer en onderhoud?
  Bij de Maeslantkering is de methode van Probabilistisch Beheer en Onderhoud geïmplementeerd. Delta Pi speelde een belangrijke rol in het implementatietraject zowel inhoudelijk als procesmatig.
 • Hebben jullie de expertise en ervaring om de risico's van een groot bouwproject te managen?
  Het HSL-Zuid project is een van de grootste railinfrastructuur projecten van deze tijd. De infrastructuur van deze hoge snelheidslijn is in 2007 in gebruik genomen. Inzage in de mogelijke risico’s t.a.v. geld, tijd en kwaliteit waren van uitermate belang voor de (maatschappelijke) acceptatie van het project. We ondersteunden de procesmatige uitvoering van het risicomanagement. Dit varieerde van inventariseren van technische uitvoeringsrisico’s tot het rapporteren van het gehele risicoprofiel aan de Tweede Kamer.

Voorbeelden van implementatie met een organisatorische scope zijn:

 • Kan Delta Pi onze onderhoudsdienst reorganiseren?
  Delta Pi medewerkers hebben als interim manager ervaring met het reorganiseren van onderhoudsafdelingen.
 • Hoe krijgen we de voorgenomen wijze van bedrijfsvoering geïmplementeerd?
  Het tot stand brengen van een integrale 'plan en control' cyclus voor de zorgeenheden stond centraal bij het implementeren van een resultaatgerichte bedrijfsvoering bij psychiatrisch ziekenhuis Robert Fleury Stichting. In nauwe samenspraak met het management is een specifieke set van prestatiecriteria en hierbij passende meeteenheden ontwikkeld. Naast de inhoudelijke kanten van het besturingsproces stond het tot stand brengen van een resultaat gerichte management stijl centraal. Wij hebben als programmamanager implementatieprojecten en veranderingsinterventies opgezet, gecoördineerd en begeleid. Met behulp van het programma zijn belangrijke doelstellingen gerealiseerd zoals een wezenlijke toename van ambulante en maatschappelijk geïntegreerde zorg en behandeling, kortere wachttijden, integrale zorgplannen, reductie van wachtlijsten, productiviteitswinst, innovatief vermogen bij top klinische functies.