Integral Performance Improvement (IPI©)

 • Gestructureerde aanpak om duurzame integrale verbetering te bedenken, te bereiken en te behouden.
 • Door aandacht voor de 'harde'  en 'zachte' kant van verbeteren.
 • De harde kant van verbeteren: Identify, Investigate, Intervene, Implement, Institutionalize, Inspect.
 • De zachte kant verbeteren: Intend, Initiate, Involve, Integrate, Insist .

 

De 6 'Harde' stappen van de IPI© aanpak:

 • 1 Identify - Identificeer verbeterpotentieel!
 • 2 Investigate - Onderzoek verbeterpotentieel!
 • 3 Intervene - Grijp in!
 • 4 Implement - Implementeer verbetermaatregelen!
 • 5 Institutionalize - Borg en verhef verbetermaatregelen tot beleid!
 • 6 Inspect - Monitor effectiviteit en efficency verbetermaatregelen en stel zonodig bij!

 De 5 'zachte'  stappen van de IPI© aanpak:

 • A Intend - Wil!
 • B Initiate - Zet in gang!
 • C Involve - Betrek de juiste mensen!
 • D Integrate - Beschouw de hele keten!
 • E Insist - Hou vol, maak af!

Lees meer over IPI©