Gebouwveiligheid analyse / Risicoscan Veilige Locatie

  • Op gestructureerde wijze in kaart brengen van de risico’s van een gebouw of locatie, inclusief prioritering van de risico’s en (potentiele) beheersmaatregelen;
  • Analyseren van de mate van 'veilig zijn' (voldoen aan wet- en regelgeving ) en 'veilig voelen' (beleving);
  • Faciliteren risicosessies;
  • Actief betrekken van medewerkers en cliënten bij de totstandkoming van de risicoscan en vaststellen van verbetermaatregelen.

 

In de dagelijkse uitvoering van haar dienstverlening wordt een zorginstelling geconfronteerd met verplichtingen ten aanzien van gebouwveiligheid zoals een RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en periodieke controles door brandweer en gemeente.

Toch blijkt ondanks al deze controles en voorschriften 30% van de instellingen niet brandveilig te zijn (Bron: Onderzoek Rijksinspecties eind 2011).

Daarnaast kan een locatie op papier wel veilig zijn, maar kunnen cliënten en medewerkers zich desondanks onveilig voelen. De Risicoscan Veilige Locatie gaat daarmee verder dan alleen veilig zijn (voldoen aan wet- en regelgeving), maar kijkt vooral ook naar veilig voelen. Denk hierbij aan onderwerpen als agressie op de werkvloer en grensoverschrijdend gedrag.

De Risicoscan Veilige Locatie brengt – naast de eerder genoemde formele verplichtingen – met behulp van medewerkers en cliënten in kaart welke risico’s wellicht ‘op papier’ beheerst worden, maar in de praktijk toch niet als zodanig worden ervaren. Met onze specifieke ervaring en achtergrond in zowel zorg als gebouwveiligheid begeleiden en faciliteren we risicosessies waarin de risico’s geformuleerd en geprioriteerd worden. Door de risico’s eenduidig te prioriteren kan de zorginstelling keuzes maken welke risico’s de meeste aandacht, tijd en/of financiële  middelen verdienen. Door deze prospectieve risicobenadering – nadenken over risico’s voordat zij zich voordoen – kunnen ingrijpende gebeurtenissen als imagoschade of ernstige incidenten worden gereduceerd.

We zorgen dat niet alleen de actuele risico’s in kaart worden gebracht, maar we leren de zorgmedewerkers de systematiek van de risicoscan en bieden de tools zodat de zorginstelling in de toekomst in staat is zelfstandig risicoscans uit te voeren en reeds uitgevoerde scans te actualiseren. Een risicoscan veilige locatie helpt het ‘Risicodenken’ in uw organisatie te verankeren.