Diensten

Oplossingen

Samen werken aan duurzame oplossingen. Delta Pi helpt u uw prestaties te verbeteren met een breed scala aan diensten.

 

Delta Pi levert onder andere de volgende diensten

 • Gestructureerde aanpak om duurzame integrale verbetering te bedenken, te bereiken en te behouden.
 • Door aandacht voor de 'harde'  en 'zachte' kant van verbeteren.
 • De harde kant van verbeteren: Identify, Investigate, Intervene, Implement, Institutionalize, Inspect.
 • De zachte kant verbeteren: Intend, Initiate, Involve, Integrate, Insist .

 

 • In beeld brengen van onderling afhankelijke risico's;
 • Op een acceptabel niveau houden van die risico's; 
 • Implementeren, wijzigen of elimineren van risicoreducerende maatregelen;
 • Verbeteren van de productiviteit of het reduceren van kosten;
 • Begeleiden inrichten risicomanagement proces (conform ISO-31000, M_o_R, COSO II).

 

 • In beeld brengen van risico's in relatie tot ondernemingsdoelstellingen;
 • Op een acceptabel niveau houden van die risico's;
 • Implementeren, wijzigen of elimineren van risicoreducerende maatregelen;
 • Verbeteren van de performance.

 

 • rBepalen van mogelijke ongevalscenario's;
 • Kwantificeren van risico's (veiligheid, gezondheid, milieu);
 • Controleren of bedrijfsprocessen voldoen aan de bestaande regelgeving;
 • SIL (Safety Integrity Level) classificatie en SIL verificatie van functionele veiligheden (instrumentele beveiligingen).

 

 • Uitvoeren van bedrijfszekerheidanalyses;
 • Uitvoeren van beschikbaarheidanalyses;
 • Opzetten, begeleiden en leiden RAMS management (o.a. volgens CENELEC 50126).

 

 *) RAMS staat voor Reliability, Availability, Maintainability en Safety oftewel Betrouwbaarheid, Beschikbaarheid, Onderhoudbaarheid en Veiligheid.

  

 • Analyseren en beheersen van projectrisico's;
 • Bepalen van de kans op het uitlopen van de geplande projectduur of op het overschrijden van het projectbudget;
 • Identificeren en ordenen van kritische parameters;
 • Uitvoeren audit op projectrisico's.

 

 • Uitvoeren Asset Management Maturity Scan;
 • Opzetten en begeleiden inrichten Asset Management (conform PAS-55 / ISO -55000);
 • Optimaliseren van de balans tussen prestaties, kosten en risico's;
 • Ad interim invullen rol Asset Manager.

 

 • Opstellen van onderhoudsconcepten;
 • Uitvoeren van 'Streamlined Reliability Centred Maintenance' (SRCM);
 • Kwantitatief optimaliseren van kosten en van de beschikbaarheid van systemen (onderhoudsoptimalisatie)
 • Opzetten en begeleiden Probabilistisch Beheer en Onderhoud.

Reliability Centered Maintenance (risicobewust opstellen van onderhoudsconcepten)

 • Adviseren van opdrachtgevers over de transitie van traditioneel Beheer en Onderhoud naar een Risicogestuurde vorm;
 • Bieden van ondersteuning in de vorm van trainingen, het leveren van innovatieve instrumenten en het uitvoeren van kwantiatieve RAM/LCC analyses;
 • Begeleiden van de implementatie van Risicogestuurd Beheer en Onderhoud tot en met de consolidatiefase;
 • Beoordelen van de balans in de software (architectuur)
 • Verifiëren van betrouwbaarheidseisen (met behulp van IEC 61508 en / of de TOPAAS methodiek)
 • Uitvoeren en beoordelen softwarebetrouwbaarheid analyse;
 • Uitvoeren en beoordelen software security;
 • Uitvoeren, geleiden en leiden risicogestuurd software testen.

 

 • Samenstellen en beheren van (Integrale) Veiligheidsdossier voor systemen en processen;
 • Optimaliseren van de balans tussen veiligheid, bedrijfszekerheid en kosten;
 • Inrichten van (Integrale) Veiligheid Management Systemen;
 • Ad interim invullen rol (Integrale) Veiligheid Manager.
 • Gestructureerd in kaart brengen van potentiële kinderziektes van nieuwe assets;
 • Optimaliseren prestaties van nieuwe assets direct na ingebruikname;
 • Uitvoeren van een audit op beheersing van kinderziektes in ontwerp en realisatie;
 • Formuleren aanbevelingen om kinderziektes te voorkomen.

 

 • Verzamelen en analyseren van data;
 • Uitvoeren van Weibull- analyses;
 • Toepassen van Steekproef- en toetsingstheorie;
 • Uitvoeren van Monte Carlo simulaties.

 

 • Bepalen van zwakke schakels;
 • Beoordelen van de balans in het ontwerp;
 • Verifiëren van betrouwbaarheidseisen;
 • Uitvoeren en beoordelen bedrijfszekerheidsanalyse;
 • Uitvoeren en beoordelen beschikbaarheidsanalyse;
 • Uitoveren en beoordelen betrouwbaarheidsanalyse.

 

 • Aanleveren van rationele parameters voor strategische keuzes of voor het beheer van portfolio's;
 • Modelleren van onderlinge verbanden ten behoeve van het verhogen van het inzicht in processen en het verhogen van de kans op ontbrekende parameters;
 • Bepalen van onzekerheden en gevoeligheden.

 

 • Analyseren van de mogelijke risico's / ongewenste gebeurtenissen;
 • SIL-classificatie: vaststellen welk veiligheidsniveau vereist is om de risico's te beheersen;
 • SIL-verificatie: vaststellen of het ontwerp of de uitvoering van de functionele veiligheid de vereiste veiligheid biedt.

 

 • Ondersteuning bij het opzetten van RAM specificaties;
 • Controle op de uitvoering van het RAM programma;
 • Ondersteuning bij contractonderhandelingen.

 

 • Identificeren en minimaliseren van Life-Cycle Kosten; 
 • Gestructureerd analyseren van de instandhouding van technische systemen;
 • Verbeteren van betrouwbaarheid, beschikbaarheid en onderhoudbaarheid (RAM).