Data Analysis & Statistics (Data analyse en Statistiek)

  • Verzamelen en analyseren van data;
  • Uitvoeren van Weibull- analyses;
  • Toepassen van Steekproef- en toetsingstheorie;
  • Uitvoeren van Monte Carlo simulaties.