Cursussen

Delta Pi verzorgt regelmatig de volgende (in company) cursussen, trainingen en workshops:

  • Sturen op (RAMS) prestaties van infrastructuur, van nieuwbouw tot beheer en onderhoud
  • Risicomanagement in onderhoud en beheer (zie PDF van de folder)
  • Risicoreductie bij veranderingstrajecten (zie PDF van de folder )
  • RAMS Analyse
  • RAMS Management
  • Opzetten veiligheidsmanagementsysteem (VMS)
  • Project Risicoanalyse
  • Project Risicomanagement
  • Assetmanagement

Cursus sturen op (RAMS) prestaties van infrastructuur, van nieuwbouw tot beheer en onderhoud

Delta Pi zal in november 2018 een 2 x 2 daagse cursus sturen op RAMS-prestaties gaan verzorgen. De eerste twee dagen vinden plaats op 8 en 9 november 2018 en de laatste twee dagen op 15 en 16 november 2018. Participatie staat open voor iedereen. Echter het aantal plaatsen is beperkt tot maximaal 15. Locatie van de cursus is het Delta Pi pand te Vught.

De kosten per deelnemer bedragen EUR 2.400,-. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch & cursusmateriaal. Genoemde prijzen zijn exclusief btw.

U kunt uw belangstelling voor deelname kenbaar maken aan Margarita Rivas via m.rivas@delta-pi.nl of via telefoonnummer 06 - 5120 4675. Over de cursusinhoud kunt u contact opnemen met Peter de Jong; p.dejong@delta-pi.nl, mob. 06 2213 2713.

Ook kunt u zich direct inschrijven. Download hier de cursusinformatie en het inschrijfformulier.

Opzet cursus sturen op RAMS-prestaties

Doelstelling:

In deze cursus leert u om RAMS-analyses uit te voeren en risicogestuurd beheer en onderhoud op te zetten. Centraal staan optimale prestaties van civiele assets in hun hele levenscyclus.

Concrete Leerdoelen:

Na afloop:

- weet u wat de samenhang is tussen asset management, prestatiemanagement en risicogestuurd beheer en onderhoud;

- heeft u kennis verworven van de principes van risicogestuurd beheer en onderhoud;

- heeft u kennis verworven van de principes van RAMS-analyse;

- kunt u beslissen wanneer u analyse methoden nuttig in kunt zetten;

- bent u in staat analyses zelfstandig op te zetten en uit te voeren ten behoeve van het sturen op prestaties.

Onderdelen lesplan op hoofdlijnen:

1. Introductie werken aan prestaties:

- Asset & prestatiemanagement;

- Principes van Bedrijfszekerheid analyse en Risicoanalyse;

- Afleiden en interpreteren prestatie-eisen;

- Prestatie / RAMS-management in een project.

2. Prestatiemanagement in Beheer en Onderhoud context:

- Inleiding risicogestuurd beheer en onderhoud;

- Kwalitatief versus kwantitatief risicogestuurd beheer en onderhoud;

- Onderhoudsanalyse;

- Onderhoudskosten (LCC) & RAM-prestaties;

- Reliability centered maintenance & Prestatiegestuurd InstandHoudingsPlan (P-IHP);

- Softwareprogramma RCMCost;

- Prestatie / RAMS-management in een instandhoudingscontext.

 

3. Methoden en technieken ten behoeve van (RAMS) prestatiebepaling:

- Systeem- en Functieanalyse;

- FMEA (hardware en software);

- Foutenboomanalyse & Softwareprogramma FaultTree+;

- Afhankelijk falen (CCF);

- Kinderziekteanalyse;

- Externe gebeurtenissen (brand en bliksem);

- Menselijk handelen;

- Software falen (TOPAAS).

Locatie en cursustijden:

De cursus wordt gegeven bij Delta Pi: Stationsgebouw Vught Stationsstraat 30A Vught

De cursusdagdelen beginnen om 09.30 en eindigen rond 16.30 uur.

Cursusleiders: Peter de Jong en Melchert Rijks