Business Continuity Planning / Business Continuity Management

  • Analyseren en beheersen van risico's met kleine kans voor optreden maar met groot gevolg (HILP analyse, High Impact Low Probability) ;
  • Opstellen Business Continuity Plan(ning);
  • Begeleiden en inrichten Business Continuity Management (als onderdeel van Integraal risicomanagement of separaat);
  • Vaststellen weerstandsvermogen organisatie tegen (onverwacht) verstoringen van de bedrijfsvoering / Resilience engineering.