Asset Management

  • Uitvoeren Asset Management Maturity Scan;
  • Opzetten en begeleiden inrichten Asset Management (conform PAS-55 / ISO -55000);
  • Optimaliseren van de balans tussen prestaties, kosten en risico's;
  • Ad interim invullen rol Asset Manager.